Βιβλιογραφία

Ιστορία της Κατοχής

Συντάκτης

Γατόπουλος, Δημήτρης

Έτος Δημοσίευσης

1958

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Μέλισσα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα