Βιβλιογραφία

Σκοτεινή ήπειρος. Ο ευρωπαϊκός εικοστός αιώνας

Συντάκτης

Mazower, Mark

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Μετάφραση: Κώστας Κουρεμένος