Βιβλιογραφία

Η ζωή της Κατοχής και τα Τάγματα Ασφαλείας

Συντάκτης

Σταυρογιαννόπουλος, Βασίλειος

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Λόγχη

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα