Βιβλιογραφία

Το ξεκίνημα του ΕΑΜ

Συντάκτης

Αποστόλου, Λευτέρης

Έτος Δημοσίευσης

1982

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ενωμένη Εθνική Αντίσταση

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά