Βιβλιογραφία

«Ελευθερία»

Συντάκτης

Νικολακόπουλος, Ηλίας

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

Book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Λ. Δρούλια, Γ. Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974

Σελίδες

95-97

Τεύχος

Τόμος

2

Εκδότης

ΙΝΕ/ΕΙΕ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά