Βιβλιογραφία

"Promise and Challenge of European Memory"

Συντάκτης

Pestel, Friedemann; Trimçev, Rieke; Feindt, Gregor; Krawatzek, Fé

Έτος Δημοσίευσης

2017

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

European Review of History: Revue européenne d'histoire

Σελίδες

495-506

Τεύχος

4

Τόμος

24

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά