Βιβλιογραφία

Ο Δούρειος Ίππος. Η Εθνική και Πολιτική Κρίσις κατά την Κατοχή

Συντάκτης

Πυρομάγλου, Κομνηνός

Έτος Δημοσίευσης

1978

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα