Βιβλιογραφία

“Politicizing Culture: Negating Ethnic Identity in Greek Macedonia”

Συντάκτης

Karakasidou, Anastasia

Έτος Δημοσίευσης

1993

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Journal of Modern Greek Studies

Σελίδες

1-28

Τεύχος

1

Τόμος

11

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά