Βιβλιογραφία

"The Lost Atlantis of Objectivity: The Revisionist Struggles between the Academic and Public Spheres"

Συντάκτης

Antoniou, Giorgos

Έτος Δημοσίευσης

2007

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

History and Theory

Σελίδες

92-112

Τεύχος

Τόμος

46/4

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά