Βιβλιογραφία

Η Εθνική Αντίσταση στην Λευκάδα: 1941-1944

Συντάκτης

Αναγνώστου, Ιωάννης

Έτος Δημοσίευσης

2002

Τύπος

thesis

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τοποθεσία

Ιωάννινα

Απόσπασμα