Βιβλιογραφία

Antifascism After Hitler: East German Youth and Socialist Memory, 1949-1989

Συντάκτης

Plum, Catherine

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Routledge

Τοποθεσία

Απόσπασμα