Βιβλιογραφία

El Estado y la memoria

Συντάκτης

Vinyes, Ricard

Έτος Δημοσίευσης

2009

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Rba

Τοποθεσία

Barcelona

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά