Βιβλιογραφία

Υπό το φως της αλήθειας, Αι οργανώσεις αντιστάσεως Βορείου Ελλάδος

Συντάκτης

Βουδούρης, Πάνος

Έτος Δημοσίευσης

1948

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εκδόσεις Λεγεώνος Εφεδρικών Πολεμιστικών Οργανώσεων Βορείου Ελλάδος

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα