Βιβλιογραφία

"Partisan and Αnti-Partisan Warfare in German-Occupied Europe, 1939-1945: Views from Above and Lessons for the Present"

Συντάκτης

Shepherd, Ben; Pattinson, Juliette

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Journal of Strategic Studies

Σελίδες

675-693

Τεύχος

5

Τόμος

31

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα