Βιβλιογραφία

Κράτος, Κοινωνία, Εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα

Συντάκτης

Τσουκαλάς, Κωνσταντίνος

Έτος Δημοσίευσης

1987

Τύπος

Book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Θεμέλιο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα