Βιβλιογραφία

Στάθης Θ. Κωνσταντινίδης Χασιλάς - Ένας αλλιώτικος καπετάνιος. Η Κατοχή και ο ‘’Εμφύλιος Πόλεμος’’ στη Δυτική Μακεδονία

Συντάκτης

Κωνσταντινίδης, Κωνσταντίνος Ε.

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αφοί Κυριακίδη

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα