Βιβλιογραφία

"Remembering the Second World War in Western Europe 1945 – 2005"

Συντάκτης

Stefan, Berger

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Pakier, Małgorzata; Stråth, Bo (ed.), A European memory? Contested Histories and Politics of Remembrance

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Berghahn Books

Τοποθεσία

New York; Oxford

Απόσπασμα