Βιβλιογραφία

Memory and Power in Post-War Europe. Studies in the Presence of the Past

Συντάκτης

Muller, Jan-Werner

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Cambridge University Press

Τοποθεσία

Cambridge

Απόσπασμα