Βιβλιογραφία

Δεκεμβριανά 1944. Η μάχη της Αθήνας

Συντάκτης

Χαραλαμπίδης, Μενέλαος

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αλεξάνδρεια

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα