Βιβλιογραφία

Το Ολοκαύτωμα στις μαρτυρίες των Ελλήνων Εβραίων

Συντάκτης

Αμπατζοπούλου, Φραγκίσκη

Έτος Δημοσίευσης

2007

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Επίκεντρο

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα