Βιβλιογραφία

Λεηλασία φρονημάτων, το μακεδονικό ζήτημα στην κατεχόμενη Δυτική Μακεδονία 1941–1944

Συντάκτης

Κολιόπουλος, Ιωάννης Ι.

Έτος Δημοσίευσης

1994

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

τόμος Α

Εκδότης

Βάνιας

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα