Βιβλιογραφία

Μυστικός Πόλεμος, 1941-1944, Μίδας-Πλούτων

Συντάκτης

Δημοτάκης, Νικόλαος

Έτος Δημοσίευσης

1948

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα