Βιβλιογραφία

«Ο Π. Κανελλόπουλος και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος»

Συντάκτης

Σβολόπουλος, Κωνσταντίνος

Έτος Δημοσίευσης

2013

Τύπος

Book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου για τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, Αθήνα 22-25 Νοεμβρίου 2012

Σελίδες

39-44

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα