Βιβλιογραφία

Antifascismo e identità europea

Συντάκτης

Bernardi, Alberto De; Ferrari, Paolo (ed.)

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

4

Εκδότης

Carocci

Τοποθεσία

Απόσπασμα