Βιβλιογραφία

Δίκες των δοσιλόγων 1944-1949: Δικαιοσύνη, συνέχεια του κράτους και εθνική μνήμη

Συντάκτης

Κουσουρής, Δημήτρης

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πόλις

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Μετάφραση: Αγγελική Τσέλιου