Βιβλιογραφία

Redistribution or Recognition? A Political-Philosophical Exchange

Συντάκτης

Fraser, Nancy; Honneth, Axel

Έτος Δημοσίευσης

2003

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Verso Books

Τοποθεσία

London; New York

Απόσπασμα