Βιβλιογραφία

Χρόνια Πολέμου και Κατοχής. Κέρκυρα 1940-44

Συντάκτης

Δαφνής, Κώστας

Έτος Δημοσίευσης

1966

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Κέρκυρα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά