Βιβλιογραφία

Η Ελλάς της δεκατίας 1940-1950

Συντάκτης

Κώνστας, Παναγιώτης

Έτος Δημοσίευσης

1955

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα