Βιβλιογραφία

European Socialists Respond to Fascism: Ideology, Activism, and Contingency in the 1930s

Συντάκτης

Horn, Gerd-Rainer

Έτος Δημοσίευσης

1996

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Oxford University Press on Demand

Τοποθεσία

Απόσπασμα