Βιβλιογραφία

Μια σελίς από την δράσι του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στον Μωρηά

Συντάκτης

Πανουτσόπουλος, Ιωάννης

Έτος Δημοσίευσης

1949

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα