Βιβλιογραφία

Κόδρος. Χρονικό από την Εθνική Αντίσταση

Συντάκτης

Λυκουρέζος, Παναγιώτης

Έτος Δημοσίευσης

1980

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα