Βιβλιογραφία

«Η Χωροφυλακή, η Εθνοφυλακή και η Εθνοφρουρά στη μετακατοχική Ελλάδα, 1944-1949»

Συντάκτης

Κουσουλίνης, Παναγιώτης

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

PhD thesis

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ΑΠΘ

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα