Βιβλιογραφία

«Ιστορία και ιδεολογία στη δεκαετία του 1960»

Συντάκτης

Καραμανωλάκης, Βαγγέλης

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Α. Ρήγος, Σ. Σεφεριάδης, Ε. Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η «σύντομη» δεκαετία του ’60

Σελίδες

84-94

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης-Καστανιώτης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα