Βιβλιογραφία

Στρατός και πολιτική εξουσία: Η δομή της εξουσίας στη μετεμφυλιακή Ελλάδα

Συντάκτης

Χαραλάμπης, Δημήτρης

Έτος Δημοσίευσης

1985

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εξάντας

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα