Βιβλιογραφία

«Η δεκαετία του 1940 ως παρελθόν: Μνήμη, μαρτυρία, ταυτότητα»

Συντάκτης

Βόγλης, Πολυμέρης

Έτος Δημοσίευσης

2007

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Τα Ιστορικά

Σελίδες

437-456

Τεύχος

Τόμος

47

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα