Βιβλιογραφία

«Το μετέωρο βήμα προς την ομαλότητα: Φεβρουάριος 1945-Μάρτιος 1946»

Συντάκτης

Νικολακόπουλος, Ηλίας

Έτος Δημοσίευσης

2010

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Η. Νικολακόπουλος, Ι. Παπαθανασίου (επιμ.), Ο Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

εφ. Τα Νέα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα