Βιβλιογραφία

«Για το λαό και το έθνος». Η στιγμή Ανδρέα Παπανδρέου 1965-1989

Συντάκτης

Πανταζόπουλος, Ανδρέας

Έτος Δημοσίευσης

2001

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πόλις

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα