Βιβλιογραφία

Η Ελλάδα, 1936-44. Δικτατορία-Κατοχή-Αντίσταση

Συντάκτης

Φλάισερ, Χάγκεν; Σβορώνος, Νίκος

Έτος Δημοσίευσης

1989

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα