Βιβλιογραφία

Φως εις το σκότος της Κατοχής, Εθνική Αντίστασις 1941-1944, Ηρωισμοί, Αυτοθυσίαι, Αθλιότητητες, Προδοσίαι

Συντάκτης

Αντωνακέας, Νίκος

Έτος Δημοσίευσης

1947

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα