Βιβλιογραφία

Εθνική δράσις και αντίδρασις. Πόλεμος-Κατοχή

Συντάκτης

Ζαναντρίς, κυρία [Αδριανοπούλου Ιωάννα]

Έτος Δημοσίευσης

1947

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα