Βιβλιογραφία

Πελοπόννησος 1940-1945. Η περιπέτεια της επιβίωσης του διχασμού και της απελευθέρωσης

Συντάκτης

Μούτουλας, Παντελής

Έτος Δημοσίευσης

2004

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Βιβλιόραμα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα