Βιβλιογραφία

«Γραφές γυναικών για τον ελληνικό Εμφύλιο: Οι συλλογικές μνήμες και η αμνησία»

Συντάκτης

Βερβενιώτη, Τασούλα

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Γιώργος Αντωνίου και Νίκος Μαραντζίδης (επιμ.), Η Εποχή της Σύγχυσης: Η Δεκαετία του ’40 και η Ιστοριογραφία

Σελίδες

345-383

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εστία

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα