Βιβλιογραφία

Η ελληνική πολιτική μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο. Κοινοβουλευτισμός και δικτατορία

Συντάκτης

Ριζάς, Σωτήρης

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Καστανιώτης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα