Βιβλιογραφία

«Εθνικός Αγροτικός Σύνδεσμος Αντικομμουνιστικής Δράσης. Οι πρόθυμοι συνεργάτες των Γερμανών»

Συντάκτης

Λάζου, Βασιλική; Σκαλτσής, Δημήτρης

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Σ. Δορδανάς, Β. Τζούκας, Λ. Φλιτούρης (επιμ.), Κατοχική Βία 1939-1945: Η ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ασίνη

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα