Βιβλιογραφία

Το αντάρτικο: ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ-ΕΚΚΑ(5/42)

Συντάκτης

Γρηγοριάδης, Φοίβος Ν.

Έτος Δημοσίευσης

1964

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Κ. Χ. Καμαρινόλουλος

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα