Βιβλιογραφία

The Italian Resistance: Fascists, Guerrillas and the Allies

Συντάκτης

Behan, Tom

Έτος Δημοσίευσης

2009

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Pluto Pr

Τοποθεσία

Απόσπασμα