Βιβλιογραφία

Αριστερή μελαγχολία

Συντάκτης

Traverso, Enzo

Έτος Δημοσίευσης

2017

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου Αιώνα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα