Βιβλιογραφία

«Η δημοκρατία δυσχερής; Η ανάπτυξη των μηχανισμών του “αντικομμουνιστικού αγώνος” 1958-1961»

Συντάκτης

Στεφανίδης, Ιωάννης

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

Journal Article

Τίτλος Δημοσίευσης

Μνήμων

Σελίδες

199-241

Τεύχος

Τόμος

29

Εκδότης

ΕΜΝΕ-Μνήμων

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα