Βιβλιογραφία

Rethinking Fascism and Dictatorship in Europe

Συντάκτης

Pinto, António Costa; Kallis, Aristotle (ed.)

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Springer

Τοποθεσία

Απόσπασμα