Βιβλιογραφία

Ο αντιαμερικανισμός στην Ελλάδα, 1947-1989

Συντάκτης

Λιαλιούτη, Ζηνοβία

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ασίνη

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα